Oznamy

Showing 1 - 10 of 470 results.
Items per Page 10
of 47

Oznamy

« Back

22. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
Nedeľa: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 13.9.2020 o 10.30. Príprava birmovancov pokračuje v piatky na večernej sv. omši o 18.00. Prosím kandidátov, aby priniesli všetky potrebné doklady, na svätú omšu prišli načas, boli vo vnútri a správali sa vhodne počas nej v prítomnosti živého Boha Ježiša Krista.
Prosím opäť všetkých rodičov birmovancov, aby prišli v piatok na sv. omšu a po nej na stretnutie ohľadom organizačných záležitostí.

Veni sancte – hymnus k Duchu Svätému na začiatku školského roka bude v  piatok pri večernej svätej omši. Hymnus sa spieva po pozdrave kňaza, svätá omša môže byť votívna O Duchu Svätom. Pozývame deti, mládež, birmovancov k tejto modlitbe a tiež k sviatosti pokánia a svätému prijímaniu na začiatku školského roku.

Prvý piatok v mesiaci: návštevy chorých budú ako obvykle, v kostole sa spovedá ako obvykle, od stredy hodinu pred sv. omšou, v piatok od 16.30.

Trnavská arcidiecézna charita umiestnila a dala do prevádzky na budove farského úradu pri chodníku automat, v ktorom za 1,-€ bude možné zakúpiť hlinený dukát pre bezdomovcov, ktorí si zaň vo vybraných predajňach budú môcť zakúpiť jedlo v reštaurácii pri železničnej stanici Vagón. Pracovníci TT arcidiecéznej charity naliehavo vás prosia, aby ste bezdomovcom nedávali peniaze, ale využili túto novú možnosť, ktorá je pre nich osožnejšia alebo ich poslali do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41 pri železničnej stanici, kde budú pre nich za dukát pripravené balíčky.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00 hod.
Prosím službu, aby v prípade narušenia poriadku v kostole volali kňazov alebo mestskú políciu a nahlásili incidenty.

Na budúci týždeň sa zapisujú úmysly na mesiac október. V pondelok ráno len na ranné sv. omše.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Svätá omša v nedeľu o 11.00h pre deti a rodiny začne od budúcej nedele 6. 9. 2020.

V tomto týždni bude prvý štvrtok v mesiaci september – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. Pred večernou sv. omšou bude hodinová adorácia.

Bude prvý piatok. Spovedať budeme: ráno od 5.45 a 7.45 a popoludní: pondelok a utorok od 18.15; stredu až piatok od 17.00.

Pozývame vás na modlitby večeradla, ktoré začnú v našom kostole v stredu 2. 9. 2020 o 17.30.

Pozývame vás na mariánsku pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci, ktorá bude 5. 9. 2020 po rannej svätej omši o 8.00.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na október bude v našej kaplnke v utorok 1. 9. 2020 pred svätými omšami: teda od 5.30, 7.30, 18.00 hod.

Z rozhodnutia P. Provinciála od 1. 9. 2020 P. Ivan Bunček je preložený do komunity nášho seniorátu v Ivanke pri Dunaji. Ďakujeme P. Ivanovi za jeho dlhoročnú obetavú službu v našom kostole a bratské vzťahy v komunite. Myslime na neho v modlitbách.

Pozývame vás na duchovné cvičenia do nášho exercičného domu. Rozpis termínov je na nástenkách. Príďte, tešíme sa na vás.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan