Oznamy

Showing 1 - 10 of 463 results.
Items per Page 10
of 47

Oznamy

« Back

24. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA. Sviatok.
Utorok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA. Slávnosť.
Streda: Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.

Svätá omša pre prípravu detí 3. ročníka na prvé sväté prijímanie (začína s prípravou aj 2. ročník) bude v stredu o 18.00 v prítomnosti rodičov.

Prosíme členov SSV, aby si vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8,-€.

Dnes je zbierka pre Svätú zem, ktorá sa zvykne v našich kostoloch konať pri Božom hrobe a ktorá sa z rozhodnutia Kongregácie pre východné cirkvi presunula na nedeľu 13. septembra 2020.

V rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva bude dnešnú nedeľu 13. 9. 2020 popoludní o 16.00 v kostole sv. Štefana slávnostný koncert zboru Coro Laudamus, na ktorom zaznejú duchovné skladby od svetových autorov.

Milodary do zvončeka môžete dávať do pokladničiek alebo do košíka miništrantom, ak stoja pri dverách. Ďakujeme za vašu účasť na dobrých dielach v rozvíjaní podmienok pre službu Božiemu kráľovstvu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.
Prosím službu, aby v prípade narušenia poriadku v kostole volali kňazov alebo mestskú políciu a nahlásili incidenty.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

Prosíme o modlitby za vyriešenie svätých omší na sídlisku Trajan, aby, ak je to Božia vôľa, sme mohli uvažovať o stavbe kostola na uvedenom sídlisku.

Prosíme dodržiavať protiepidemické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech podľa možností prijímajú na konci radu.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V utorok na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska, budú sv. omše v našom kostole ráno o 6.30, 8.00, 9.30 a večer o 18.30. Pri sv. omši o 18.30 bude spievať zbor Coro Laudamus.

Pozývame vás všetkých, ktorí si chcete prehĺbiť osobný vzťah k Bohu a jeho milosrdenstvu na stretnutie spoločenstva Faustínum, ktoré bude túto nedeľu 13. 9. popoludní o 15.00h v našom kostole.

V rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva bude dnešnú nedeľu 13. 9. 2020 popoludní o 16.00 v kostole sv. Štefana slávnostný koncert zboru Coro Laudamus, na ktorom zaznejú duchovné skladby od svetových autorov.

Centrum pomoci pre rodinu opäť ponúka priestor na prehĺbenie vzájomného vzťahu pre manželské páry v programe Manželské večery. Ak by ste mali záujem zúčastniť sa, prihláste sa v CPPR v Piešťanoch na Poštovej č. 1, tel. č. 0944 376 741 alebo e-mailom: cppr.piestany@gmail.com.

Od septembra si môžete zakúpiť vzadu v kostole časopis Slovo+. Ide o mesačník, ktorý je určený pre mladých ľudí a mladé rodiny vo veku 20-45 rokov, no nielen pre nich. V obsahu si nájdete vždy rozhovor, reportáž, rubriky pre manželov a rodičov a tiež jedinečnú tému a špeciál, kde tvorcovia ponúkajú články o vzťahoch, viere, zdraví či iných oblastiach života.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan