Oznamy

Showing 1 - 10 of 512 results.
Items per Page 10
of 52

Oznamy

« Back

26. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Streda: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, sviatok
Štvrtok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Sobota: Sv. anjelov strážcov, spomienka
Nedeľa: DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii kostola Sv. Cyrila a Metoda vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8 EUR.

Od pondelka sa zapisujú úmysly na mesiac november. V pondelok ráno len na ranné sv. omše. Zapisujeme iba jednu sv. omšu!

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým za akúkoľvek pomoc pri príprave slávnosti birmovania.

Október mesiac modlitby ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

  1. pomodliť sa aspoň 5 desiatkov,
  2. k modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
  3. pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Dnes je zbierka pre chudobných a trpiacich na Kube. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Spoločenstvo Živá voda pozýva v utorok 28. septembra 2021 o 18.45 v kostole sv. Cyrila a Metoda na modlitbu sv. ruženca za uzdravenie. Téma: Odpustenie.

Spovedať pred prvým piatkom budeme v kostole sv. Cyrila a Metoda v pondelok, utorok a stredu 30 minút pred sv. omšami, štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.30 hod. V piatok o 17.45 bude prvopiatková pobožnosť pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Bude prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme 15 min pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok popoludní od 17.00.

Bude prvá sobota, po sv. omši o 8.00 bude modlitba posvätného ruženca.

Úmysly sv. omší na november budeme zapisovať v piatok 1. 10. pol hod. pred sv. omšami.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan