Oznamy

Showing 1 - 10 of 415 results.
Items per Page 10
of 42

Oznamy

« Back

6. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň.
Sobota: Sv. Justína, mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. 53. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Oznamy

V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň. Je možné vziať votívnu svätú omšu V čase sejby s príslušnými prosbami.

V piatok začína novéna k Duchu Svätému. Modlíme sa ju po svätých omšiach.

Zbierka v obidvoch piešťanských farnostiach na opravu Kúpeľnej kaplnky Božského Srdca je dnes v nedeľu 26.5.2019. Srdečne ďakujeme a modlíme sa za darcov a za dokončenie diela.
Zbierka na masmédiá sa presunie o týždeň neskôr.

Dary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Zapisovanie úmyslov na sväté omše na mesiac júl bude na budúci týždeň. V pondelok ráno zapisujeme len na ranné sväté omše.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je v našich piešťanských farnostiach zbierka na opravu kúpeľnej kaplnky. Za vaše milodary vám ďakujeme. Je potrebné ešte osadiť nové vitrážové okná, vyrobiť novú vežičku a spolu s mestom zrekonštruovať sokel, nádvorie a okolie kaplnky. Kaplnka je naším spoločným duchovným skvostom na najfrekventovanejšom mieste mesta.

Zapisovanie sv. omší na júl bude vo štvrtok– 30. máj 2019 – vždy 30. minút pred svätými omšami o 6.00, 8.00 a 18.30h.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok – Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše v našej kaplnke budú: 6.00, 8.00, 17.00, 18.30h.

Od piatku sa modlíme Novénu k Duchu Svätému.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 1. júna 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Dňa 2. júna (nedeľa) bude výročná celodenná poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Keďže je nedeľa – sviatosť vystavíme od 17.00h. až do večernej svätej omše. Pozývame vás v tento deň osobitne na túto adoráciu do našej kaplnky.

Májový program v MC Cesta: 29. máj 2019: Duchovná obnova s možnosťou sv. spovede s P. Zahoránskym.

Prosebné dni: pondelok – streda – obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

Piešťanské chvály: 1. jún 2019 – spojené so svätou omšou a po nej adorácia.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan