Oznamy

Showing 1 - 10 of 460 results.
Items per Page 10
of 46

Oznamy

« Back

12. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. Slávnosť. Hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrály.
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Slávnosť.
Sobota: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V dnešnú nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za vaše dary a vyprosujeme Božie požehnanie.

V stredu pri večernej sv. omši poďakujeme s deťmi za uplynulý školský rok votívnou sv. omšou. Po sv. prijímaní sa spieva Teba, Bože, chválime. Tento hymnus zaspievame aj v piatok po sv. prijímaní na sv. omši, na ktorú pozývame zvlášť mládež a študentov.

V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na záver sv. omše bude odprosujúca pobožnosť s eucharistickým požehnaním. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V sobotu na slávnosť sv. Petra a Pavla budú sv. omše takto: farský kostol sv. Cyrila a Metoda 7.30, 10.30, 18.00; Kúpeľná kaplnka BSJ 16.15 ; Banka a Kocurice 9.00.

Príprava na Národný pochod za život prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

8. ročník pochodu Hrdí na rodinu sa uskutoční 20.7.2019 v Bratislave na Rudnayovom námestí pri katedrále sv. Martina o 14.30. Motto pochodu: Nech nám horia srdcia láskou.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca Františka, tzv. Halier sv. Petra. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

V pondelok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna našej arcidiecézy. Sväté omše budú ako vo všedný deň. Večerná svätá omša je obetovaná za mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje životné povolanie a svojho životného partnera.

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (piatok 28.6.2019) – po každej svätej omši bude odprosujúca pobožnosť určená na tento sviatok. Po nej bude eucharistické požehnanie so Sviatosťou oltárnou.

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla (sobota 29.6.2019): Sväté omše budú v našej kaplnke tak ako bývajú v sobotu: 6.00, 8.00 a 18.30h.

Materské centrum pri jezuitskom pastoračnom centre vás pozýva každú stredu na tieto aktivity: jún 2019 – hudobno-pohybové aktivity pre deti, prezentácia literatúry z BeneMedia, prednášku: Ako správane vytvárať vzťah s našimi deťmi a piknik v záhrade. Bližšie na nástenke.

Pozvánka na CPŽ 23-28.7. v Trlenskej doline. Jezuiti pozývajú na Týždeň "Cesta, Pravda a Život (18-30 r.)" Ide o stretnutie mladých mužov do 30 rokov, ktorí sa rozhodujú v akom stave nasledovať Krista. Kedy? - 23.-28. júl 2019. Kde? - Trlenská chata, neďaleko Ružomberka. Môžete sa prihlásiť do 30. júna u Petra Sabola SJ (pesabol@yahoo.com) Viď plagát na nástenke.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan