Oznamy

Showing 1 - 10 of 430 results.
Items per Page 10
of 43

Oznamy

« Back

14. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Štvrtok: SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes, v nedeľu 7.7., večer o 19.00 po sv. omši vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda bude koncert – poeticko-hudobné pásmo DEDIČSTVO OTCOV zboru ADOREMUS a dirigenta Dušana Billa.
Slovensko si v 2019 pripomína 1150. výročie od smrti svätého Cyrila, spolupatróna Európy. Misia Solúnskych bratov predstavuje najdôležitejší medzník nielen v živote našich predkov, ale aj nás, dedičov tejto veľkej histórie, ktorá zásadne ovplyvnila predovšetkým dejiny strednej a východnej Európy.
Poeticko-hudobná kompozícia DEDIČSTVO OTCOV k šíreniu úcty a pestovania kultu sv. Cyrilovi a Metodovi je zostavené z poetickej a hudobnej časti. Poetická časť predstavuje z veľbáseň Konštantína Filozofa Proglas, básne z poémy Pavla Országha-Hviezdoslava Ľútosť Svätoplukova a verše básnikov slovenskej katolíckej moderny. Hudobná časť prináša zo skladieb a piesní sakrálnych, hymnických, liturgických, a národných Slovenská hymna pre chrám Bože, čos´ ráčil slovenskému rodu, Staroslovenský Otčenáš (A. F. Tovacovský), Cheruvimskaja (D.S. Bortňanskij), Aleluja (Anonym Codex Montpellier, 13. stor...), Čujte slovo (Cantus Catholici, 1655), Tropár svätým sedmopočetníkom (v slovenskom preklade), a zborové úpravy cyrilometodských piesní Ajhľa skvie sa oltár Pána, Oslavujem hviezdy jasné, Duša kresťanská, zvelebuj Boha. Účinkujú: Jozef Šimonovič, recitátor (filmový, divadelný a rozhlasový herec), Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, Dušan Bill, dirigent.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).
Je potrebné ešte osadiť nové vitrážové okná (júl – august), vyrobiť novú vežičku a spolu s Mestom zrekonštruovať sokel, nádvorie a okolie Kaplnky.
Srdečne ďakujeme a modlíme sa za darcov a za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom na najfrekventovanejšom mieste mesta.

Príprava na Národný pochod za život prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

V kostole sa nachádza nový bezplatný dvojmesačník Rádia Mária Slovensko, ktoré Vám prináša bohatý duchovný program. Rádio Mária môžete nielen počúvať, ale sa aj aktívne zapojiť do živého vysielania modlitieb. Kontakty a informácie nájdete v časopise.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan