Oznamy

Showing 1 - 10 of 425 results.
Items per Page 10
of 43

Oznamy

« Back

3. adventná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Nedeľa: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy

Dnes v nedeľu popoludní 15.12.2019 vás pozývame na adventnú duchovnú obnovu pre manželov a rodičov do farského Pastoračného centra o 14.30. O deti bude postarané, budú mať svoj program.

V adventnom období do 16. decembra budú vo farskom kostole rorátne sväté omše o 7.00 ku cti preblahoslavenej Panny Márie.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni v piatok NEBUDE, ale pozývame birmovancov, animátorov, miništrantov aj ďalších mladých na výzdobu stromčeka, postavenie betlehemu, upratovanie kostola a pastoračného centra v sobotu o 13.00 do 16.00. Srdečne ďakujeme za pomoc.

Chorých a starých, ktorí nemôžu prísť do kostola, budeme spovedať v tomto týždni podľa dohody a oznámenia.

Predvianočná svätá spoveď s výpomocou kňazov: bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v sobotu 21.12. od 16.00 do 18.00; v nedeľu 22.12. od 15.00 do 18.00. Na Trajane v nedeľu od 14.00 do 15.30. V Kocuriciach vo štvrtok 19.12. od 16.00. Na Banke v piatok 20.12. od 15.30 do 17.00.

Odovzdanie Betlehémskeho svetla v Piešťanoch bude pri sv. omšiach v nedeľu 22.12. podľa rozpisu na nástenke – v kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 a v utorok 24.12. na Štedrý deň od 10.00 – 12.00.

Pozývame deti a mládež, aby sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny, ktorí aj tento rok vo vianočnom období navštívia piešťanské domácnosti a prostredníctvom koledovania pomáhajú najchudobnejším obyvateľom planéty. Stretnutie sa uskutoční aj dnes (v nedeľu 15.12.) o 16.00 v priestoroch prvého stupňa Cirkevnej školy (vstup cez hnedú bránu oproti sakristii kostola sv. Štefana).
A kto by mal záujem vo svojej domácnosti prijať koledníkov na sviatok sv. Štefana (26.12.), môže sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky).

Ďakujem všetkým pravidelným adorátorom, ktorí vykonávajú svoju službu podľa rozpisu, a tak udržujú živý eucharistický plameň každodennej poklony Sviatosti oltárnej vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda (okrem soboty). Povzbudzujeme a pozývame aj ďalších, aby sa zapojili do služieb pravidelných adorátorov. Prihlásiť sa môžete u p. Anky Sumerovej (0918/480528) alebo u kostolníkov.

V piatky po sv. omši o 18.00 sa koná ružencový pochod z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Úmysly modlitieb sú v našej spoločnosti stále veľmi aktuálne: za ochranu života detí od počatia a za ochranu rodín, manželstiev a detí pred bezbožnou ideológiou gender (zavádzajúci Istanbulský dohovor).

Aj tohto roku Spoločenstvo kresťanskej angažovanosti so zameraním pre službu bezdomovcom a núdznym organizuje počas zimných mesiacov "Polievku zo srdca" pre tých najbiednejších v Piešťanoch, so začiatkom od soboty 7. decembra 2019. V centre "Svornosť", budú dobrovoľníci tohto spoločenstva poskytovať teplú stravu i oblečenie každú stredu a v sobotu v čase od 12.00 - 14.00 hod. v mesiacoch december 2019 až začiatok marca 2020. V tom istom čase možno do centra Svornosť priniesť, či už trvanlivé potraviny alebo aj teplé oblečenie.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes po svätej omši o 18.30 bude krátke (15-20 minút) adventno-vianočné vystúpenie hudobnej skupiny Bojňanskí junáci z obce Bojná s obsadením husle, harmonika, kontrabas, gitara a ozembuch. Po svätej omši a po vystúpení si môžete zakúpiť aj ich CD s piesňami. Srdečne Vás pozývame.

Vianočný rozpis svätých omší bude na nástenke. Predvianočné spovedanie: v týždni ráno od 7.45h a popoludní od 17.00h. V nedeľu spovedáme od 16.00h – 18.00h. Vo vianočnej oktáve budeme spovedať len na požiadanie.

Betlehémske svetlo prinesú skauti: nedeľa 22.12.2019 pri sv. omši o 11.00h a na Štedrý deň od 10.00h – 12.00h vo vestibule nášho kostola.

Prosili by sme tiež, tak ako po minulé roky, ak by chcel niekto odstrániť spred domu alebo zo záhrady väčší, či menší vianočný stromček, môžete nám dať vedieť v našej sakristii – treba nám adresu a telefónne číslo. Použijeme ho na výzdobu do piešťanských kostolov + kto by mal borievky a mach. Ďakujeme.

Piešťanské chvály: svätá omša s adoráciou bude 21.12.2019 o 18.30h. Hosť: otec Vladimír Beregi z Koinonie Ján Krstiteľ v Sklenom.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan