Oznamy

Showing 1 - 10 of 443 results.
Items per Page 10
of 45

Oznamy

« Back

3. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Sv. Jána Bosca, kňaza. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci s mariánskou pobožnosťou.
NEDEĽA: OBETOVANIE PÁNA. Sviatok.

Oznamy

Dnes je zbierka na potreby katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy, aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, lebo Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. (Medzi ne patrí aj Cirkevná spojená škola v Piešťanoch). V minulom roku sa vyzbieralo 38.090,32 eur. Vďaka Vaším milodarom sme mohli finančne pomôcť 3 katolíckym školám. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Dnešná nedeľa je Nedeľa Božieho Slova ustanovená pápežom Františkom apoštolským listom Aperuit illis. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Svätého Písma.

V stredu po sv. omši prosíme birmovancov, animátorov, miništrantov a mladých, aby pomohli pri odzdobovaní stromčekov a vianočnej výzdoby.

Vo štvrtok celodenná adorácia Sviatosti oltárnej nebude kvôli odpratávaniu stromčeka a upratovaniu.

Na sviatok Obetovania Pána sväté omše začnú obradom požehnania sviec a procesiou. Nezabudnite si priniesť sviece na požehnanie.

V sobotu 1.2. bude v KBSJ o 16.15 latinská sv. omša za účasti zboru Schola Gregoriana z Nového Mesta nad Váhom.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00. Po sv. omši bude preskúšanie detí z 2. časti o Božích prikázaniach v prítomnosti rodičov. Druhákov prosím, aby sa učili s rodičmi 1. časť: Verím v Boha.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na marec bude v nasledujúcom týždni ako obvykle.

V piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti, ako prosba o ochranu pred zhubnou ideológiou gender, ktorá sa skryte chce presadiť do nášho zákonodarstva cez Istanbulský dohovor, ako aj za ochranu ľudského života od počatia.

Rodičia a priatelia Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch pozývajú na 13. ročník Školského plesu dňa 7.2.2020 o 19.00 v reštaurácii Semafor. Cena lístka je 30€ (študenti 25 €). Vstupenky si aktuálne môžete objednať na emailovej adrese plescsspn@gmail.com. Príďte sa zabaviť a svojou prítomnosťou podporiť našu školu. Výťažok plesu poputuje na podporu školy.

 

Oznamy pátrov jezuitov:

 

Zapisovanie úmyslov v našej kaplnke na marec 2020 bude 31. januára 2020 pól hodiny pred každou svätou omšou.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 1. februára 2020 po rannej svätej omši.

Materské centrum pri Jezuitskom pastoračnom centre – každú stredu od 9.30h. Téma na budúci týždeň – 29. január 2020: Diskusia s mamou Magdou na tému – Požehnaný život s deťmi.

Dňa 2. februára 2020 o 15.00 budú v našej kaplnke Piešťanské chvály. Téma: Odvaha povedať Bohu áno.

Dňa 2. februára je 24. Svetový deň zasväteného života vyhlásený sv. Jánom Pavlom II.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan