Oznamy

Showing 1 - 10 of 518 results.
Items per Page 10
of 52

Oznamy

« Back

31. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Všetkých svätých, slávnosť a prikázaný sviatok (sv. omše ako v nedeľu)
Utorok: Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky)
Štvrtok: Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO CHRÁMU SV. CYRILA A METODA. Slávnosť len vo farskom kostole.
Piatok: Prvý piatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka – Prvá sobota
Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii kostola sv. Cyrila a Metoda vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8 EUR.

Sviečka za nenarodené deti. 2. novembra si pripomíname okrem pamiatky na všetkých verných zosnulých i všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame vás v tento deň k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách vašich domovov. Sviečky si môžete zakúpiť vzadu v kostole na stolíku (peniaze môžete vhodiť do pokladničky v kostole). Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života. Pán Boh zaplať.

Pobožnosť za zosnulých na Bratislavskom cintoríne bude pri hlavnom kríži v pondelok o 15.00. Na Banke v utorok o 16.00 a v Kocuriciach v pondelok po svätej omši.

Vo štvrtok 4.11. na slávnosť posvätenia kostola sv. Cyrila a Metoda môžeme získať úplné odpustky. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, nábožná návšteva kostola, pri ktorej sa treba pomodliť Modlitbu Pána, Vyznanie viery a vylúčenie akéhokoľvek hriechu, aj všedného.

Zbierka na misie bola spolu 2492 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše v stredu večer o 18.00 v kostole sv. Cyrila a Metoda budú i pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 3. ročníka. Srdečne ich pozývame na túto prípravu.

Originálne manželské rekolekcie sa uskutočnia v dňoch 26. – 28.11.2021 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. Bližšie informácie sú na nástenke.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Hľadáme ochotných a obetavých ľudí, mužov i ženy, na službu kostolníka pre náš kostol. Kto by nám chcel pomôcť aspoň na určitý čas, nech sa prihlási v sakristii. Ďakujeme.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan