Oznamy

Showing 1 - 10 of 589 results.
Items per Page 10
of 59

Oznamy

« Back

5. pôstna nedeľa "A" 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa: Palmová (Kvetná) Nedeľa „A“

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 31.3.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:20 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Pobožnosť Krížovej cesty bude vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17:15 hod. V nedeľu bude Krížová cesta pred večernou sv. omšou o 17:15 hod. vo farskom kostole.

Pozývame na celovečernú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou v piatok 31.3.2023 od 19:00 – 24:00.

Vzadu v kostole sú pečené veľkonočné baránky. Cena je 12 EUR. Výťažok z predaja pôjde na stavbu pastoračného centra vo farnosti Krškany. Peniaze môžete dať do pokladničky v kostole. Pán Boh zaplať.

Prosíme o nahlásenie chorých (okrem tých, ktorých spovedáme na prvý piatok), ktorí by sa chceli vyspovedať k Veľkonočným sviatkom. Prihlásiť ich môžete v sakristii, telefonicky popr. vo farskej kancelárií v úradných hodinách.

Veľkonočná svätá spoveď bude vo farskom kostole: v sobotu 1. apríla od 16:00-18:00 hod. a na Palmovú (Kvetnú) nedeľu 2. apríla od 16:00-18:00 hod.

Na Palmovú (Kvetnú) nedeľu sv. omše začnú procesiou s požehnanými ratolesťami. Môžete si priniesť aj vlastné ratolesti na požehnanie. Pri sv. omšiach budú pašie.

Dnes na piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú v kostoloch kríže. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok).

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan