Oznamy

Showing 1 - 10 of 490 results.
Items per Page 10
of 49

Oznamy

« Back

7. Veľkonočná nedeľa "B" 2021

Liturgický kalendár

Sobota: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky. Ľubovoľná spomienka.
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO. Slávnosť. Končí sa veľkonočné obdobie.

Oznamy

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí cítia s touto potrebou Cirkvi.

Dnes je Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. V spoločných modlitbách sa berie prosba za Čínu a za prenasledovaných kresťanov.

Prebieha Novéna k Duchu Svätému po svätých omšiach.

Kto sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, čiže Turíc, zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Po skončení Veľkonočného obdobia sa veľkonočná svieca (paškál) uchováva pri krstiteľnici a modlíme sa Anjel Pána.

Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať osobne po svätých omšiach.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov v tomto týždni v stredu nebude. Deti majú voľno, ale prosím, aby sa doma pripravovali z 3. časti otázok na svätú spoveď a sväté prijímanie. Spytovanie svedomia nájdu v modlitebnej knižke pre deti.

Tiež prosím, aby deti v karanténe ju dodržiavali a rodičia, aby rátali s tým, že pre deti v karanténe bude určený náhradný termín svätého prijímania. Prosím ich, aby sa nezameriavali na vonkajšok a hostiny, zvlášť v týchto okolnostiach, ale na podstatu stretnutia sa dieťaťa v Ježišom, čo môže byť aj v tichu domu a rodiny.

Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme o pomoc s tradičným upratovaním kostola pred svätými prijímaniami na budúcu sobotu 22.5.2021 o 9.00. Ďalšie informácie získate u p. kostolníčky H. Gubalovej.

Svätá omša pre prípravu birmovancov bude v piatok o 18.00. Prosíme všetkých birmovancov, aby prišli načas, so slobodnou vierou a potrebou byť s Bohom - Ježišom.

Verejné bohoslužby sú opäť povolené s účasťou ľudí. Podmienkou účasti na bohoslužbách je dodržiavanie hygienických opatrení, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Vzdialenosť medzi osobami 2m. Deti do 10 rokov sa nerátajú.
Z tohto dôvodu sa presúva nedeľná svätá omša o 9.00 z KBSJ do Cyrila a Metoda (aj jej úmysel).
Nedeľné sv. omše vo farskom kostole budú teda o 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00!

Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Spievané loretánske litánie budú pred svätou omšou; vo farskom kostole po eucharistickom požehaní.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

Nedeľné sväté omše a na prikázaný sviatok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 budú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany a uložené v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Keďže obmedzenia účasti na sv. omšiach pretrvávajú, urobili sme ozvučenie priestoru v našej záhrade. Tí ktorí sa nedostanú do kostola, môžu za priaznivého počasia prísť do priestoru medzi kostolom a Exercičným domom a tam aspoň počúvať sv. omšu a prijať Eucharistiu.

Začala Novéna k Duchu Svätému. Po tieto dni si vyprosujme dary Ducha Svätého.

Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše dary úprimne ďakujeme.

Vo štvrtok 20. mája začne Ignaciánsky jubilejný rok, ktorý potrvá do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly a štyristé výročie  jeho svätorečenia. Jubileum na Slovensku otvoríme koncertom, ktorý sa uskutoční v sobotu, 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Koncert bude možné sledovať on-line. Viac informácií na stránke jezuiti.sk.

Prenosy sv. omší o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan