Oznamy

Showing 1 - 10 of 359 results.
Items per Page 10
of 36

Oznamy

« Back

Najsvätejšej Trojice 2018

Liturgický kalendár

Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Piatok: Sv. Justína, mučeníka. Spomienka.
Sobota: Sv. Filipa Neriho, kňaza. Spomienka.
Nedeľa: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Vo štvrtok na prikázaný sviatok budú sväté omše ako cez týždeň.

31. mája 2018 – vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela a Krvi, bude večer v kostole sv. Cyrila a Metoda o 18.00h slávnostná svätá omša a po nej bude nasledovať slávnostná procesia s Eucharistickým Kristom, ktorá povedie z farského kostola sv. CM okolo Slov. sporiteľne, cez pešiu zónu do Kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Z tohto dôvodu je zrušená v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie večerná svätá omša o 18.30h. Sväté omše v ten deň v jezuitskej kaplnke budú o 6.00, 8.00 a 17.00h.
V tento deň veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (alebo speve) hymnu Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Prosím ochotných farníkov, aby sa zapojili do prípravy oltárikov v spolupráci s pani kostolníčkami z CM. Deti, osobitne prvoprijímajúce, prosím, aby si doniesli lupienky kvetov, ktoré na znak úcty budú hádzať pred Eucharistickým Kristom v doprovode rodičov. Prosím aj birmovancov s animátormi, aby aj týmto spôsobom prežili prípravu na prijatie Kristovho Sv. Ducha vo sviatosti birmovania, ktorá úzko súvisí so sviatosťou Eucharistie. Tiež organistov a spevákov, aby dohodli svoju spoluprácu. Modlime sa, aby sme sa nehanbili za svoju vieru v reálnu, trvalú prítomnosť Božieho Syna Ježiša Krista v Eucharistii a vyznali ju v pokore a radosti aj pred svetom, ktorý veľmi potrebuje Boha, ktorý dáva život a lásku.

Stretnutie birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej.

Zbierka na masmédia činila 1020,-€. Pán nech požehnáva všetkých darcov.

Dnes je v kostoloch, kde prebiehali misie, zbierka pre misionárov z rehole kapucínov, ako poďakovanie za ich prácu a na ich ďalšiu podporu. Vyslovujeme im úprimné poďakovanie za všetky povzbudenia k viere a duchovnej obnove. Pán nech ich naďalej žehná a sprevádza svojím požehnaním.

Na budúci týždeň zapisujem úmysly sv. omší na mesiac júl. V pondelok ráno len na ranné sv. omše.

Prvý piatok v mesiaci: Chorých spovedáme ako obvykle. Ostatných tiež ako obvykle pred a po sv. omšiach, v piatok od 16.30.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dôležitý oznam!
31. máj 2018 – vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela, bude večer v kostole sv. Cyrila a Metoda o 18.00h spoločná slávnostná svätá omša v našej farnosti a po nej bude nasledovať procesia s Eucharistickým Kristom. Z tohto dôvodu bude zrušená v našej jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie večerná svätá omša o 18.30h. Sväté omše v tento deň budú v jezuitskej kaplnke o 6.00, 8.00 a 17.00h.

Zbierka na katolícke masmédiá – 1020 eur. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Spovedanie v týždni: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h.

Zapisovanie sv. omší na júl bude v stredu – 30. máj 2018 – vždy 30. minút pred svätými omšami.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 2. júna 2018 po rannej svätej omši. Po nej bude nasledovať výročná celodenná poklona k Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktorá bude trvať až do večernej svätej omše o 18.30h.

Spoločenstvá kresťanského života a pátri jezuiti pozývajú na sv. omšu v sobotu 2. júna o 20.00 hod. v jezuitskom kostole, ktorá býva každú prvú sobotu v mesiaci. Hosťom a hlavným celebrantom bude ekleziálny asistent Spoločenstiev kresťanského života na Slovensku, páter Bernard Mišovič SJ. Sv. omša bude slúžená na úmysel: za spravodlivé vyšetrenie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Po sv. omši bude agapé, ktoré pripravia členovia CVX.

Materské Centrum. V stredu o 9.30h. pozývame ako zvyčajne mamičky s malými deťmi do nášho jezuitského pastoračného centra. Možnosť stretnúť sa s kňazom a príležitosť pristúpiť k svätej spovedi.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan