Oznamy

Showing 1 - 10 of 359 results.
Items per Page 10
of 36

Oznamy

« Back

Zoslanie Ducha Svätého 2018

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka na Pannu Máriu Matku Cirkvi.
Utorok: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky. Ľubovoľná spomienka.
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA. Sviatok.
Sobota: Sv. Filipa Neriho, kňaza. Spomienka.
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.

Oznamy

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V dnešnú nedeľu 20.5. začínajú v našej farnosti ľudové misie, ktoré potrvajú do nasledujúcej nedele 27.5. Misie povedú kňazi a bratia z rehoľného rádu kapucínov z Bratislavy.
Chcem upozorniť, že počas misií bude zmenený čas ranných svätých omší.
Ranné sväté omše v kostole sv. CM sa presúvajú na 10.00, podľa skúseností z misií vo farnostiach, aby sa aj doobedu mohli zúčastniť misijných kázni viaceré skupiny, starí ľudia, matky s deťmi a pod. Ostatné sväté omše sú bezo zmien vždy spojené s misijnou kázňou.
Vyloženie sviatosti oltárnej k celodennej adorácii dnes v nedeľu kvôli programu nebude. Cez týždeň bude po svätej omši o 10.00 do večernej sv. omše.

Pripomínam niektoré dôležité body programu:

  • V dnešnú nedeľu 20.5. o 15.30 vo farskom kostole bude katechéza pre ženy; o 16.30 bude katechéza pre mužov.
  • V pondelok o 16.00 bude stretnutie s deťmi do 11 rokov; po sv. omši o 19.30 bude stretnutie s animátormi a aktívnymi laikmi. Pozvaní sú osobitne animátori snúbencov, birmovancov a detí, kostolníci a kostolníčky, členovia farskej ekonomickej rady, učitelia náboženstva, organisti a speváci, mimoriadni rozdávatelia, členovia hnutí a spoločenstiev a všetci, ktorí aktívne pomáhajú na chode farnosti.
  • V utorok po sv. omši o 19.30 bude premietanie filmu Ježiš.
  • Vo štvrtok na svätej omši o 10.00 bude aj vysluhovanie sviatosti pomazania pre chorých. Po večernej svätej omši bude adorácia.
  • V piatok bude sv. omša venovaná mládeži, osobitne birmovancom, ktorí po nej budú mať stretnutie s misionármi. Povzbudzujem ich, aby využili na svoje duchovne obohatenie a prípravu aj ostatné dni misijných sv. omší.
  • V sobotu pri večernej sv. omši bude obnovenie manželských sľubov a po svätej omši koncert hudobnej skupiny KAPUCÍNI
  • V nedeľu pri farskej svätej omši o 10.30 bude požehnanie misijného kríža a záver misií.
  • Osobitná možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude v utorok, stredu, štvrtok doobedu od 9.30 do 11.00 a popoludní od 16.00 do 17.30. V piatok popoludní od 16.00 do 17.30.

Cieľom misií je hlbšia duchovná obnova farnosti. Modlime sa, aby misie priniesli bohaté duchovné ovocie pre všetkých, najmä pre hľadajúcich Boha a zmierenie s Ním. Pozývame na ne veriacich z celých Piešťan a okolia.

Zbierka na opravu kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho činila v kaplnke otcov jezuitov 2743,-€ a v kostole sv. Štefana 1087,-€. Všetkým darcom vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať za prejavy solidarirty a vyprosujem Božie požehnanie. Ďakujem aj všetkým darcom, ktorí priniesli svoje osobné dary.

Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí 2. skupiny za dar na kostol 100,-€.

V dnešnú nedeľu je zbierka na masmédiá. Ďakujem všetkým darcom a vyprosujem Božie požehnanie.

Májové litánie budú pred sv. omšami. Vo farskom kostole spievané o 17.45.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Farská zbierka na opravu kaplnky Božského Srdca pri kúpeľnom moste bola v našej kaplnke – 2742, 69 eur. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Od budúceho týždňa pri rannej svätej omši o 8.00h. budeme mať krátke katechézy o hodnote ľudského života.

V pondelok slávime novú spomienku, ktorú zaviedol pápež František: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.

Na budúci týždeň v nedeľu 27. mája 2018 pri sv. omši o 9.30h bude v našom kostole primičná svätá omša vdp. Štefana Kaveckého z Bratislavy, ktorý je členom rehoľného spoločenstva Legionári Krista. Momentálne pôsobí vo Viedni.

Dôležitý oznam!

31. máj 2018 – vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela, bude večer v kostole sv. Cyrila a Metoda o 18.00h spoločná slávnostná svätá omša v našej farnosti a po nej bude nasledovať procesia s Eucharistickým Kristom. Z tohto dôvodu bude zrušená v našej jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie večerná svätá omša o 18.30h. Sväté omše v tento deň budú jezuitskej kaplnke o 6.00, 8.00 a 17.00h.

Pozývame Vás na prednášku „Ľudská dôstojnosť a pomoc dávajúcu nádej“ – o pomoci krajinám, kde je veľa ľudskej biedy. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie – Piešťany – 12. jún 2018 o 19.15h. Bližšie info na nástenke.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan