Oznamy

Showing 511 - 520 of 546 results.
Items per Page 10
of 55

Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : sv. Dominika, kňaza, spomienka Utorok : sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok Streda : sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok Štvrtok : sv. Kláry, panny, spomienka Sobota : Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa : 20.nedeľa v období cez rok „C“ Oznamy ...
Read More About 19. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

18. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Štvrtok : sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka Piatok : Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka Sobota : Premenenie Pána, sviatok Nedeľa : 19.nedeľa v období cez rok „C“ Oznamy Prvý piatok mesiaca  – chorých spovedáme...
Read More About 18. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

17. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : sv. Jakuba, apoštola, sviatok Utorok : sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka Streda : sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka Piatok : sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka Sobota : Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa : 18.nedeľa v období cez rok „C“ Oznamy Zbierka na dobročinné...
Read More About 17. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

16. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Piatok : Sv. Márie Magdalény, sviatok Sobota : Brigity, rehoľníčka, patrónka Európy, sviatok Nedeľa : SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej sv. omše, do večernej – okrem soboty). Milodary na potreby kostolov a farnosti...
Read More About 16. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »

15. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Piatok : sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Sobota : Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka Nedeľa : 16.nedeľa v období cez rok „C“ Oznamy Dňa 15.7.2022 (piatok) zavítajú do našej farnosti účastníci cyklopúte „Na bicykli za život“...
Read More About 15. nedeľa v cezročnom období "C" 2022 »
Showing 1 - 5 of 546 results.
Items per Page 5
of 110