« Back

MIKULÁŠSKA AKTIVITA PRE DETI

MIKULÁŠSKA AKTIVITA PRE DETI

Pozdrav od sv. Mikuláša

Nakoľko sa tento rok nebudeme môcť v kostole stretnúť so sv. Mikulášom, z kancelárie sv. Mikuláša nám poslali pracovné listy - úlohy pre deti.
Deti na 1. stupni môžu vyfarbiť obrázok sv. Mikuláša a pre staršie deti je tu osemsmerovka.
Splnené úlohy posielajte na: svmikulaszmyry@gmail.com. Na tejto adrese môžete požiadať, aby vám pracovné listy poslali.
Pri sv. omši v nedeľu 12.12.2021 vyžrebujeme troch výhercov, pre ktorých nám sv. Mikuláš nechal hodnotné odmeny.
Next