Novinky / Blogy

« Back

FARSKÉ OZNAMY

Sväté omše v rímskokatolíckom farskom kostole

svätého Lukáša, evanjelistu

v Sklených Tepliciach

Aktualizované v PONDELOK 24. 6. 2019

23. 6. 2019 DVANÁSTA Nedeľa v období cez rok "C" 8:00

24. 6. 2019 Pondelok, Narodenie sv. Jána Krstiteľa (SLÁVNOSŤ)

25. 6. 2019 Utorok 

26. 6. 2019 Streda 

27. 6. 2019 Štvrtok

28. 6. 2019 Piatok 16:30 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (SLÁVNOSŤ)

29. 6. 2019 Sobota, Svätých Petra a Pavla (SLÁVNOSŤ)

30. 6. 2019 TRINÁSTA Nedeľa v období cez rok "C" 19:00
 

Ak si želáte, aby v našom kostole bola odslúžená svätá omša na váš úmysel,

váš úmysel zapíšeme v sakristii pred svätou omšou alebo po svätej omši. 

 

Kontakt na miestneho kňaza cez telefón alebo SMS: 0907 335 812

Kontakt na miestneho kňaza cez e-mail: padrevit@gmail.com
 
 
K  farnosti Sklené Teplice administratívne patrí filiálka Repište s kostolom Panny Márie Ružencovej. Filiálka Repište je od Sklených Teplíc vzdialená  cca 3 km. 

 

Previous Next