Novinky / Blogy

« Back

Poriadok svätých omší [Každý týždeň aktualizované]

Sväté omše v rímskokatolíckom farskom kostole

svätého Lukáša, evanjelistu

v Sklených Tepliciach

Aktualizované v NEDEĽU 20. 1. 2019

 

20. 1. 2019 Nedeľa     10:00

21. 1. 2019 Pondelok 16:30

22. 1. 2019 Utorok      16:30

23. 1. 2019 Streda        6:30

24. 1. 2018 Štvrtok    SVÄTÁ OMŠA NEBUDE

25. 1. 2019 Piatok     16:30
Obrátenie apoštola Pavla, sviatok

26. 1. 2019 Sobota    16.30 Svätá omša s platnosťou na nedeľu

27. 1. 2019 Nedeľa    10.00
Tretia nedeľa v období cez rok "C"

 

Ak si želáte, aby v našom kostole bola odslúžená svätá omša na váš úmysel,

váš úmysel zapíšeme v sakristii pred svätou omšou alebo po svätej omši. 

 

Kontakt na miestneho kňaza cez telefón alebo SMS: 0907 335 812

Kontakt na miestneho kňaza cez e-mail: padrevit@gmail.com
 
 
K  farnosti Sklené Teplice administratívne patrí filiálka Repište s kostolom Panny Márie Ružencovej. Filiálka Repište je od Sklených Teplíc vzdialená  cca 3 km. 

 

Previous Next