Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

 

 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok "C"

Farské oznamy na druhú nedeľu "C" 

 

Sviatosti bude možné vysluhovať individuálne, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Ak by niekto potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania)

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

VSTUP DO KOSTOLA

-    rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza

-    vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

-    povinná dezinfekcia rúk

-    minimálne rozostupy odporúčané

-    kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).

-    nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.

* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy

* Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.

* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

 
Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Recent Bloggers

Mária Stanislavová
Posts: 29
Stars: 66
Date: 10/29/20
Jozef Greš
Posts: 4
Stars: 14
Date: 1/8/20
Adam Takáč
Posts: 24
Stars: 68
Date: 3/10/18
Anna Högerová
Posts: 142
Stars: 226
Date: 10/13/16
Jakub Senko
Posts: 1
Stars: 0
Date: 4/18/16

Blogs

« Back

11. benefičný ples

Ples s 11-ročnou tradíciou aj tento rok dopadol na výbornú

26. januára 2013 o 18:00 otvorili moderátori 11. ročník benefičného plesu, ktorý organizovala rada školy ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda a rada rodičov pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Do tanca hrala skupina JUNIOR a počas prestávok sa prejavili talenty účastníkov plesu. O výbornú večeru sa postarali kuchárky zo školskej jedálne, za čo im ďakujeme.

 
Študenti obohatili program tanečným, folklórnym a scénickým vystúpením. Zaujímavým bodom programu bola tombola. Cien bolo veľa a mnohí zúčastnení si domov odniesli praktickú alebo aspoň spomienkovú hodnotnú vec. Za zmienku stojí spomenúť výhercu hlavnej ceny pána Jozefa Takáča, ktorý si domov odniesol motorovú pílu značky HUSQARNA. Možno bude mať rovnaké šťastie aj na budúcoročnom plese - som si istý, že sa ho zúčastní. Prečo? Lebo okrem hlavnej ceny vyhral v tombole aj predplatený vstup na budúcoročný ples.
 
Celý ples sa niesol v priateľskej a družnej atmosfére, a ja verím, že udrží obľúbenosť tohto plesu aj naďalej.
 

foto: Ján Kuruc, 3 fotky Štefan Hrbček

Comments
sign-in-to-add-comment
Kniha žalmov - kapitola 33
1 Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.
Posted on 1/28/13 10:11 AM.
Počula som od rodičov že ste hviezdili.. :-) :-)
Posted on 1/30/13 1:22 PM.