« Back

Z dnešného evanjelia - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Jedli a všetci sa nasýtili /20. 6. 2019/

Pred istým časom som videl povzbudivý film s názvom Vzoprieť sa obrom. Príbeh sa odohráva na strednej škole, v prostredí amerických futbalistov, ktorí sa v jednu chvíľu rozhodnú vziať Boha vážne – do každej oblasti svojho života, aj do športu. Vždy ďakovali Bohu, keď vyhrali. Jedna scéna ma osobitne zaujala: po víťazných zápasoch, keď mohli postúpiť do finále všetkých škôl, prišla prehra. Boli z toho smutní. Avšak v jednom momente sa jeden z prebudených futbalistov v šatni postavil a povedal: „Budeme Boha chváliť, či vyhráme, a budeme Boha chváliť, ak prehráme!“ A tak sa všetci spojili v modlitbe, aj za prehru. Dobrorečiť Bohu v tom, čo máš, je znakom pravej viery a dôvery. Akosi prirodzene sme spokojní, ak máme všetkého dostatok, ak sa nám darí; a akosi prirodzene sme nešťastní, keď máme niečoho nedostatok a dostávame sa do problémov. Tak ako Ježiš vzal päť chlebov a dve ryby a vzdával vďaky Bohu napriek tomu, že tam bolo až päťtisíc hladných mužov, naučme sa aj my v tom malom, v tom, čo máme, chváliť jeho meno a dobrorečiť. Iba vtedy sa môžeme ocitnúť v skúsenosti, že Božia ruka je vždy väčšia ako naša obmedzenosť. Raz sa niekto spýtal pátra Pia, ako sa dá vyhnúť očistcu. On odpovedal: „Ak všetko prijmete z rúk Božích, ponúknete všetko s láskou a vďakyvzdávaním, prejdete z vášho smrteľného lôžka do raja.“ TIP NA DNES: Vzdaj dnes Bohu vďaku a chválu za všetko, aj za to, čoho máš (podľa seba) nedostatok. Zdroj:www.slovoplus.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations