« Back

Životopisy svätých

Svätý Apolinár z Ravenny, biskup a mučeník /20. 7. 2018/ * Antiochia, dnes Antakya, Turecko (?) † okolo 150 (alebo okolo 75 ?) Ravenna, Taliansko Význam mena: služobník boha Apolla (lat.) Atribúty: biskupská berla, klasy, kríž Patrón Ravenny, Emilie-Romagne; proti chorobám obličiek a močových ciest, proti pohlavným chorobám, dnea a epilepsii

Svätý Apolinár z Ravenny, biskup a mučeník Podľa legendy bol sv. Apolinár učeníkom a spoločníkom sv. apoštola Petra, čo však nie je zaručené. Narodil sa asi v Antiochii (na území dnešného Turecka). Stal sa prvým biskupom v Ravenne v Taliansku. Bol veľmi horlivý. Mnoho ľudí sa obrátilo na kresťanskú vieru vďaka jeho kázňam. Počas prenasledovania bolo veľa kresťanov poslaných do vyhnanstva. Biskupa Apolinára podľa tradície vyhnali tiež, pričom ho vojaci tak zbili, že na následky zranení neskôr zomrel. Jeho hrobka v benediktínskom opátstve Classe v Ravenne je obľúbeným pútnickým miestom. Mnoho zázrakov sa stalo na jeho príhovor. Podľa tradície sa zjavil sv. Romualdovi, zakladateľovi kamaldulského rádu.3 Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations