« Back

Životopisy svätých

SV. EMERENCIA /23. 1. 2019/ mučeníčka (3. stor.?)

SV. EMERENCIA mučeníčka V jednom starom životopise (z 5. stor.) sv. Agnesy Rímskej sa hovorí, že na jej pohrebe sa zúčastnili mnohí veriaci. Ale keď ich prepadli fanatickí pohania, všetci sa rozutekali okrem mladej Emerencie. Podľa spomenutého životopisu Emerencia (pôvodne nazývaná Emerenciána) sa v prvom období svojho života delila o materinské mlieko s Agnesou. No kým v čase prenasledovania Agnesa bola už kresťanka, Emerencia bola ešte len katechumenka, to znamená, že sa pripravovala na prijatie krstu. Pri Agnesinom pohrebe sa zachovala statočne. Kým iní utiekli, ona ostala a vážne hovorila útočníkom do svedomia. Tí však na nej vyvŕšili svoju zúrivosť. Kameňmi ju dobili až na smrť. Takto prijala krst krvi. Pochovali ju na veľkom cintoríne pri rímskej ceste Via Nomentana. Staré zachované nápisy ju kladú do skupiny mučeníkov: Viktora, Félixa, Alexandra, Papiáša, Emerenciány. Ale v priebehu storočí začali sv. Emerenciu uctievať osobitne. Jej relikvie v IX. stor. preniesli do baziliky sv. Agnesy. Pápež Pavol V. dal uložiť relikvie oboch svätíc do spoločnej striebornej schránky. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia Dobrej knihy 1992

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations