« Back

Životopisy svätých

Bl. Izabela, princezná, opátka /22. 2. 2019/ * marec 1225, Francúzsko † 22. február 1270 Longchamp pri Paríži, dnes je tam dostihová dráha a mlyn Bois de Boulogne Význam mena: Boh je štedrý (hebr.) alebo neporušená, nedotknutá, panna (román. z hebr.)

Bl. Izabela, princezná, opátka Sv. Izabela sa narodila v roku 1225 francúzskemu kráľovi Ľudovítovi VIII. a jeho manželke sv. Blanke z Kastílie. Bola mladšou sestrou sv. Ľudovíta IX., taktiež francúzskeho kráľa. Odmietla sobáš s viacerými šľachticmi. Svoj život chcela zasvätiť výlučne Bohu. Slúžila chudobným a chorým. Po smrti svojej matky založila za pomoci svojho brata kráľa a niekoľkých iných ľudí, napr. sv. Bonaventúru, kláštor klarisiek Pokory Preblahoslavenej Panny Márie v Paríži v časti Longchamp. V tomto kláštore sa stala potom opátkou. Žila život modlitby, pokánia, sebazapierania a kontemplácie. Zomrela 22. februára 1270. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Lev X. v roku 1521 ako jednu z prvých klarisiek. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations