Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 07.12.-13.12.2020

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 7. december

Svätý otec Ambróz, milánsky biskup

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Utorok 8. december

 

 Počatie Presvätej Bohorodičky

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

MYROVANIE

Za veriacich farnosti

 

rod. Kopčáková: * Ján, Helena, Elena, Ján s rodinou

10:00

 

17:00

Streda 9. december

Prepodobný otec Patapios

 

rod. Štefaňáková č. 152:          + Ján, Mária

17:00

Štvrtok 10. december

 

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

rod. Pitoňáková: + z rod. Semberovej a Čandovej

07:30

Piatok 11. december

 

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

Mária Kičurová: *Jarmila – 50 rokov

17:00

Sobota 12. december

 

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

Zbierka: Seminár II.

rod. Tyrpáková: *Mirka, Martina, Veronika s rodinami

(veriaci nad 65 rokov)

18:00

CSL

Nedeľa 13. december

 

 

 

Nedeľa svätých Praotcov

Zbierka: Seminár II.

Jozef a Viera Miklušoví: *Jozef, Viera, Barbora, Veronika, Patrik

 (veriaci do 65 rokov)

 

Za veriacich farnosti

 (rodiny s deťmi)

09:30

CSL

 

11:00

CSL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok – 15:00, nedeľa – 08:00

Starina: sobota – 16:30