Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 02.11. do 08.11.2020

 

PONDELOK

02.11.

 


PAMIATKA ZOSNULÝCH

 

 Š 16.30

 

 


           + duše v očistci

                 = panychída vedľa cerkvi
                               pri hroboch =

 

 

UTOROK

03.11.

 


Sv.muč.Akepsimas

Založenie chrámu Sv.Juraja 

Š 16.30

 

 

 


          + Alžbeta Šišková
                      (r.Pekárova - SL)

 

 

 

 


STREDA

04.11.

 


Prep.Joannikios

Š 16.30

       

       + Zlatica Miková

               (sestry Kurucové - Vislanka)

 

 


ŠTVRTOK

05.11.

 


Sv.muč.Galaktión a Epistéma

 

Š 08.30

 


        + Štefan Rybovič
                 (r.Rybovičova)

 


PIATOK

06.11.

 


Sv.Pavol Vyznávač

Š 16.30

 


        * Janka Žembová /slov./
                 (r.Boguska)

 

 

SOBOTA

07.11.

 

Sv.muč.z Melitíny

 

Š 09.00

 


       + Helena Kopčáková
                 (r.Petrusova 29)

 

 


NEDEĽA

08.11.

 


XXIII.po 50-ici

Sv.Michal Archanjel

 

 


 

H 08.00

B 09.15

Š 10.30

 

 

       * rod.Skrúcana a Pištejova

       * jub.Helena (r.Príhodova 41)

       * veriaci farnosti

 

 

 

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation