Blogs

« Back

Liturgický poriadok

 

Liturgický poriadok od 02.01.2021 do 10.01.2021

 

SOBOTA

02.01.

 


Predprazdenstvo Sv.Bohozjavenia

 


Š 15.00

 


        + Peter, Helena, …
                    (r.Kseňákova)

 

NEDEĽA

03.01.

 

Pred Sv.Bohozjavením

 

 

 

  Š 10.30

 

 

 

   * veriaci farnosti

 

 

 

PONDELOK

04.01.

 

 

 


Zbor sv.70 apoštolov

Prep.Teoktist

 

  Š 15.00

 


         + Alžbeta Šišková   (r.Pištejova)

 

 


UTOROK

05.01.

 


Predvečer Sv.Bohozjavenia

(zdržanlivosť od mäsa )

 

 

 

Š 15.00

 

 


        * o.Pavol s rod. (r.Boguska)

 

 


STREDA 06.01.

 

BOHOZJAVENIE IC XC /Bohojavlenije IC XC /

(prikázaný sviatok)

 

 

 

 


Š 10.30

 

 


  • * veriaci farnosti

 

 


ŠTVRTOK

07.01.

 


Zhromaždenie k Sv.Jánovi Krstiteľovi

 

 


Š 15.00

 

 

 

 


    + Štefan Rybovič

 

 

PIATOK

08.01.

 

Prep.Juraj Chozebita a Emilián

 


Š 15.00

 

        + Mária Kopčáková 18

                           (r.Ridilova 1)

 

 

 

SOBOTA
09.01.

 

 

 

Sv.muč.Polyeukt

 Š 09.00

 

        + Peter Kseňák       (r.bohuznámi)

 

 

 

NEDEĽA

10.01.

 

Po Sv. Bohozjavení

 

 

 

 

 Š 10.30

 

 

 

 

 

 

         * veriaci farnosti

 

 

Všetky sv.liturgie sú bez účasti verejnosti! Tento program je infomáciou, za koho sú slávené liturgie v daný deň. Svätenie vody a posvätenie domov bude hneď po skončení

zákazu vychádzania. Bude to oznamené. Predsieň chrámu je počas dňa otvorená k súkromnej adorácii.

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation