Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 11.01. do 17.01.2021

 

PONDELOK

11.01.

 


Prep.Teodóz

          

Š

 

 


          + Zlatica Miková

              (d.M.Onuferová)

 

 

UTOROK

12.01.

 


Sv.muč.Tatiana

 

Š

 


           * jub.manž.Mária a Štefan
                (r.Pavlikova 80)

STREDA

13.01.

Sv.muč.Hermyl a Stratonik

Š

 

         


           + Anna Šprochová

                (d.Z.Kušnírová)

 

 

 

 

 


ŠTVRTOK

14.01.

 


Sv.muč.z vrchu Sinaj

 

Š

 


          + Helena Kopčáková

                    z Hromoša
                  (r.Kopčákova 136)

 


PIATOK

15.01.

 


Prep.Pavol a Ján

 

Š

 


          + Rudolf
                   (d.bohuznámy)

 

SOBOTA

16.01.

 

Poklona reťaziam sv.ap.Petra

 

Š

 


          + Mária Kopčáková 18
                   (r.Gladišova)

 

 


NEDEĽA

17.01.

 

 

O Zachejovi

Prep.o.Anton Veľký

 

 

 

 

 

 

Š

 

 

 


          * veriaci farnosti

 


Sviatok Sv.Bohozjavenia spolu s posvätením vody i s posvätením domov bude hneď po skončení terajších epidem.opatrení. Bude to včas ohlásené.

    Ak by ste sa rozhodli podporiť našu farnosť milodarom, môžete to urobiť vkladom na účet farnosti.

                Číslo účtu  farnosti ŠAMBRON je: SK19 0200 0000 0022 6616 6955 


                                                                                                    Srdečná vďaka!                     o.Pavol

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation