Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 28.06. do 04.07.2021

 

PONDELOK

28.06.

 


Prenesenie pozostatkov

Sv.Kýra a Jána

Š 17.30

 

 

       + Simon Turkyňak

               (d.H.Kopčáková 74)

 

 

UTOROK

29.06.

 

Sv.ap.Peter a Pavol

/prikázaný sviatok/

Š 10.00

H 15.45

B 17.00

Š 18.15

 

       

        * veriaci farnosti csl.  

        * Pavol s rod. (r.Kočišova)

        * rod.Vozárova         

        * Jozef, ...(r.Jušíkova) slov.

                    = myrovanie =

 

 

STREDA

30.06.

 


Zbor sv.12 apoštolov
Š 17.30

 

 

 

 

       + Štefan Bialko s panych.

                        /9dňová/

 

 


ŠTVRTOK

01.07.

 


Sv.nezišt.Kozma a Damián

H 15.45

Š 17.30

 

       + Pavol (r.Kaščakova)

       + Michal, Anna,...

                 (r.Hardoňova 166)

 


PIATOK

02.07.

 


Uloženie rúcha MP OY

Š 08.30

 

Š 17.30

 

       

       
       = spoveď chorých zhora - dole

       
       
        + Júlia, Štefan, Mária
              (r.Kopčakova 2) slov.

            = EUCH.POBOŽNOSŤ =

 

 

 

SOBOTA

03.07.

 

Sv.muč.Hyacint

 

Š 08.30

H 15.00

 

        + Jozef, Anna (r.Hudákova 127)

              = sobáš s liturgiou

 

 


NEDEĽA

04.07.

 


VI.po 50-ici

 

 

 
H 08.00

B 09.15

Š 10.15

Š 11.15

 

 

 

        * Pavol s rod. (r.Knapikova)

        * jub.Milan Príhoda s rod.

        * veriaci farnosti csl.

        * Renáta s rod.(r.Boguska) slov.

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation