Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 05.07. do 11.07.2021

 

PONDELOK

05.07.

 

Sv.Cyril a Metod

/odporúčaný sviatok/

 

H 07.30

 

Š 08.30

 
B 12.45

 

 

       + Ilona Pištejová


       * jub.manž.Štefan a Mária csl.

     

       * rod.Sekerákova 121

 

 

UTOROK

06.07.

 


Prep.Sisoes Veľký

Š 17.30


Š 18.30

 


     

       + Helena Trenčíková s panych.

                    /9dňová/ csl.
       + Štefan Rybovič (r.Dufalova)

                                 slov.

 

 

 

STREDA

07.07.

 


Prep..Tomáš a Akkakios

 

 


Š 17.30

 

 

 

 

 

 

        + Zlatica Miková

                  (r.Bialkova 132)

 

 

 


ŠTVRTOK

08.07.

 


Sv.veľkomuč.Prokop

 

 

Š 08.00

 


       + Nikolaj Bobuľský

                 (r.Žembova 42)

 


PIATOK

09.07.

 


Sv.hieromuč.Pankrác

Š 08.00

 


             + Katarína Lukačíková
                 (r.Lukačíkova) slov.

 

 

 

 

SOBOTA

10.07.

 

Prep.o.Anton

Pečersko-kyjevský

 

Š 08.00

 

 


        + Mária Keller s panych. /ročná/

                 (r.Jarinčíkova 31)

 

 

 


NEDEĽA

11.07.

 


VII.po 50-ici

 

 

 
Š 08.00

Š 09.00

B 10.00

H 11.15

 

 

 

        * Mária a ost. (r.Ščigulinska 95)

        * veriaci farnosti slov.

        * rod.Pjechova 130

        * rod.Bebkova 40

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation