Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 09.08. do 15.08.2021

 

PONDELOK

09.08.

 


Sv.ap.Matej

 

 

 

  B 17.00


Š 18.30

 

 

 

 

 

         * Tomáš a Kristína
                 (r.Sekerákova 145)

         + Anna Ferčáková
                 (d.G.Ščigulinská)

 

 

 

UTOROK

10.08.

 


Sv.muč.Vavrinec

H 17.00

 


Š 18.30

 

 

       

         + Ján Knapík
                (r.Knapíkova)

 

         + Peter, Helena, …

                (r.bohuznama)

 

 

 


STREDA

11.08.

 

 

Sv.muč.Euplos

 

 

 

 


Š 17.30

 

 

 

 

 


          + Marta Bobuľská
                    (r.Lukackova 155)

 

 


ŠTVRTOK

12.08.

 


Sv.muč.Fotios a Anikét

 

 

 

 


Š 07.00

 

 

 

 

 


          + Nikolaj Bobuľský
                     (r.Bobuľska 37)

 

 


PIATOK

13.08.

 


Zakončenie Premenenia Pána

 

 

 

 


Š 17.30

 

 

 

 

 

 

          + Katarína a Štefan Lukačíkoví

                     (d.H.Kopčáková 110)     slov.

 

 

 

SOBOTA

14.08.

 

Predprazdenstvo

Zosnutia MP OY

 

 

Š 08.00

 


H 15.30

 


          + Mária, Ján
                   (r.Jarinčíkova 31)

 

                === sobáš s liturgiou ===

 

 


NEDEĽA

15.08.

 

 

 


XII. po 50-ici
ZOSNUTIE MP OY

/prikázaný sviatok/

Š 07.45 

 

B 09.00


Š 10.00

 

H 11.15

 

         

          * veriaci farnosti csl.


          * rod.Sekerákova 55


          * všetkých žijúcich slov.


          + Mária Mojcherová
                      (r.Kaščákova)

                    = myrovanie =

 

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation