Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 13.09. do 19.09.2021

 

PONDELOK

13.09.

 


Predprazd.Povýšenia Sv.Kríža

 

 

 

 Š 08.15

H 15.00

 

 

 

 

 


       * Anna (r.Mikova 26)

   * Mária Bebková 40

       = s platnosťou na utorok =

 

 

 

UTOROK

14.09.

 


Povýšenie Sv.Kríža

(zdržanlivosť od mäsa)

 

B 07.15

Š 08.15

 

 

 

 

 

        + Katarína,... (r.Sekerákova 55)


        * Mária, Alena, Peter s rod.
                      (r.Šprochova)

 

 

 

 


STREDA

15.09.

 

 

Presv.Bohorodička Spolutrpiteľka

 

 

 

 

Š 08.15

 

 

 

 

 


       + Anna Ferčaková

                        (d.M.Ferčák)

 

 


ŠTVRTOK

16.09.

 


Sv.veľkomuč.Eufémia

 

 

 

 


Š 17.30

 

 

 

 

 


        + Helena Trenčíková
                  (d.syn Dušan s rod.)

 

 


PIATOK

17.09.

 


Sv.muč.Sofia a jej dcéry

 

 

 

 

Š 17.30

 

 

 

 

 

 

       + Peter (r.Kopčákova 2)
                             slov.

 

 

 

SOBOTA

18.09.

 

Prep.Eumenios

 

 


Š 08.00

 

 


      + Jozef, Terézia, Renáta
                    (r.Boguska)

 

 

NEDEĽA

19.09.

 

 

 


XVII. po 50-ici


 

 

 

H 08.00

B 09.15

Š 10.15
Š 11.15

 

 

 

       + Justína (r.Jaržembovska)

       + Táňa, Anna (r.Ľašova)

       * veriaci farnosti      csl.
       * Milan,...(r.Koršňákova 102) 

                                    slov.

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation