Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 20.09. do 26.09.2021

 

PONDELOK

20.09.

 

 

Sv.muč.Eustatios

Sv.muč.Michal a Teodor

 

Š 17.30

 

 

      + Andrej Kopčák 6

             (r.Bobuľska 4)

 

 

UTOROK

21.09.

 


Sv.ap.Kodrat

H 15.45Š 17.30

 

     

      + Helena s panych.
            (r.bohuznáma)

 

      + Anna Šprochová
            (d.M.Koršňák 102)

 

 

 

STREDA

22.09.

 


Sv.hieromuč.Fókas

 

 

Š 17.30

 

 

 

 

      + Mária Kopčíková 18

             (d.syn Peter)

 

 


ŠTVRTOK

23.09.

 


Počatie Sv.Jána Krstiteľa

 

B 15.45


Š 17.30

 

       + Ján Kormoš
              (r.Kormošova 119)


       + Zlatica, Andrej (r.Mikova 26)

 


PIATOK

24.09.

 Sv.muč.Tekla

Š 17.30

 

 

 

 

 

       + Helena, Peter           slov.

               (d.H.Kopčáková 110)

 

 

 

 

 

 

SOBOTA

25.09.

 

Prep.Eufrozína

 

 

Š 08.00

 

 


      + Ján Sokol
              (r.Jackova SL)

 

 

 


NEDEĽA

26.09.

 


XVIII.po 50-ici

Odchod do večnosti

sv.ap.a evanj.Jána

NAŠA FARSKÁ ZBIERKA

 

 

 

 

H 08.00

B 09.15

Š 10.15

Š 11.15

 

 

 

       + Anna Ferčaková(r.Mačugova)

       + Ján Kundracik

       * mladom.Marek a Zuzana
                  (r.Sokolova)    csl.
       * veriaci farnosti       slov.

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation