Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 08.08. do 14.08.2022

 

PONDELOK

08.08.

 

 

 


Sv.Emilián vyznávač


     Š 17.30 

 

 

 

      + Helena Šmindáková s panych.

                       /9 dňová/

 

 

UTOROK

09.08.

 


Sv.ap.Matej

 

     H 15.45

 

 

     Š 17.30

 

 

      + Ján s panych. (r.Knapik)
     

     

      + Štefan, Mária, …(r.Sokolova 70)

 

 

STREDA

10.08.

 


Sv.muč.Vavrinec

 

 

     B 15.45

     Š 17.30

 

 

 

      + Anna Medzeňáková   (r.Ľaš 19)

      + Nikolaj Bobuľský
                   (r.Buchovecka 152)

 

ŠTVRTOK

11.08.

 


Sv.muč.Euplos

 

 

 

     Š 08.00

 


      + Michal    (r.Sokolova 28)

 

 

 

 

PIATOK

12.08.

 


Sv.muč.Fótios a Anikét

 


     Š 17.30

 

 


      + Zlatica Miková
            (súrod. Poľanskí)    /slov./

 

 

SOBOTA

13.08.

 


Zakončenie sviatku Premenenia Pána

 


     Š 09.00

 

 


      * jub.manž.Mikuláš a Helena

                 Rybovičoví

 

NEDEĽA

14.08.

 


X.po 50-ici

Predprazdenstvo

Zosnutia MP OY

 

 

 

 

Š 07.15

H 08.30

 

B 09.45

Š 11.00

 

 

 


      * Ján, Marek (r.Mindek 33) /csl. /

      + členov ruženc. spol.

       

      * Ján, … (r.Ľaš 117)

      * veriaci farnosti /slov. /

 

 

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation