Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 10.10. do 16.10.2022

 

PONDELOK

10.10.

 

 


Sv.muč.Eulampios a Eulampia

 

 

 Š 18.30

 


        + Nikolaj Bobuľský
                  (r.Mikova)

 

UTOROK

11.10.

 


Sv.ap.Filip

 

Š 06.30

 

 

 


        + Ján Sokol
                   (r.Sokolova 55)

 

 

 

 

STREDA

12.10.

 


Sv.muč.Probus a ost.


B 15.45


Š 18.30

 

 

               + Štefan Lukáč
                   (OcÚ Krás.Lúka)

        + Ján Hricko
                    (r.Jarinčíkova 146)

 

 

 

 


ŠTVRTOK

13.10.

 


Sv.muč.Karpos a ost.

 

Š 18.30

 


        + Peter, Mária Kopčákovi 18
                       (r.Kopčákova 136)

 


PIATOK

14.10.

 


Prep.matka Paraskeva Trnovská

 

Š 18.30

 


        * rod.Janicka, Hudákova, …
                       (z 1.sv.spovede) (slov.)

 

 


SOBOTA

15.10.

 

Prep.Eutymios

 

 


Š 09.00

 

 


        + Anna Miková
                      (r.Kopčákova 6)

 

 


NEDEĽA

16.10.

 


XIX.po 50-ici

 

 

 

 

B 07.30

Š 08.45

H 10.30

 

 

 

        * rod.Kormoš a Príhoda 26

        * veriaci farnosti (slov.)

        * rod.Skrúcana
            = odpustová slávnosť=

              myrovanie a sprievod okolo chrámu

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation