Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 18.09. do 24.09.2023

 

PONDELOK

18.09.


Prep.Eumenios Divotvorca

 

 

 

 

       Š 17.30

 

 

 

 

 

      + Štefan, Helena, …
                 (d.dcéra Mária)

 

 

UTOROK

19.09.


Sv.muč.Trofim a ost.

 


      Š 17.30

 

 

 


      + Anna Miková  
                 (r.Mikova)

 

 

STREDA

20.09.

 

 

Sv.veľkomuč.Eustatios a ost.

 

 

      H 15.45

      Š 17.30

 

 

      + Ľubomír Hnat s panych.
                 (r.Mojcherova)

      + Ján Hricko
                 (d.A.Gomoľová 129)

 

ŠTVRTOK

21.09.


Sv.ap.Kodrát


      B 17.00

      Š 18.30

 

 

      + Mary Ann Gajdos s panych.
                  (r.Sekerákova 41)
      + Ján Mindek (r.Katreničova)

 

 

PIATOK

22.09.

 


Sv.hieromuč.Fókas a ost.


   Š
   17.30

 


    + Helena Šmindáková 
                      (r.Palkova LADA)
                             /slov./

/ospravedlňujem sa za chybu, čas a úmysel  sv.liturgie je opravený/

 

SOBOTA

23.09.

 


Počatie Sv.Jána Krstiteľa

 


     Š 09.00

 

 

      + Štefan Mindek s panych. /40dň./

                         (r.Bujňakova)

 

NEDEĽA

24.09.

 


XVII.po 50-ici

NAŠA FARSKÁ ZBIERKA

 

 

 

Š 08.00

B 09.15

H 10.30

 

 

 

 

       * veriaci farnosti   /csl./

       * jub.Mária s rod.  (r.Príhoda 26)

       * Martin, Tomáš  (r.Pjurova)

 

 

 

 

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation