Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 25.07. do 31.07.2016

 

PONDELOK

25.07.

 

Zosnutie Sv.Anny

 

Š 17.30

 

* uzdr. Štefan 

(r.Sedlakova)

 

 

UTOROK

26.07.

 

Sv.hieromuč.Hermolas

 Prep.muč.Paraskeva  

Š 17.30

 

* Anna, Peter s rod., Ľudmila s rod., Mária, Andrej 

(r.Židikova)

 

STREDA

27.07.

 

Sv.hieromuč. a uzdravovateľ Panteleimón 

 

H 16.30

 

     Š 08.00

+ Pavol, Mária, Ján, Terézia (p.Eva Kočišová)

 

+ Ján, Ján, Veronika

 

ŠTVRTOK

28.07.

 

Sv.apoš. a diakoni Prochor, Nikanor,Timón a Parmenas 

 

Š 17.30

 

+ Anna Hricková

(p.Helena Hricková č.69)

 

PIATOK

29.07.

 

Sv.muč. Kallinik 

 

      Š 17.30

 

+ Marta Petrusová   

(r.Sokolova č.28)

 

 

SOBOTA

30.07.

 

Sv.apoš.Silas, Silván a ost.

 

       Š 08.00

 

 

 

+ Anna Kopčáková s panych.

(r.Kravčákova)

= STRETKO s mládežou =

/o 17.00 v cerkvi /

 

NEDEĽA

31.07.

 

XI. po 50-ici

Sv.Eudokim  

 

 

H 08.30

 

Š 10.00

 

 

                              *  rod.Kollárova

 

* veriaci farnosti (slov.)

= uvedenie nového správcu farnosti o.dekanom P.Iľkom  =  

 

Tel. kontakt: o.Pavol Székely - 0908 409 760 , prípadne: 052/43 83 703

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation