Blogs

« Back

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 15.08 do 21.08.2016

 

PONDELOK

15.08.

 

Zosnutie MP OY

/Uspenije Bohorodicy/ 

 

H 16.00

 

Š 17.30

 

*  Danka s rod. (r.Knapikova)

= myrovanie =

*  veriaci farnosti

= myrovanie =

(počas Moleben k MP OY)

 

UTOROK

16.08.

 

Prenesenie rukou neutvoreného obrazu IC XC 

 

Š 17.30

 

+ Anna Kopčáková     

   (r.Plavčanova)

 

STREDA

17.08.

 

Sv.muč.Myron     

H 16.00

 

 

Š 17.30

+ Helena, Jozef, Helena, Helena, Ján, František

(r.Príhodova)

*  chorí v našej farnosti 

 

ŠTVRTOK

18.08.

 

Sv.muč.Flórus a Laurus    

 

Š 17.30

 

+ Peter Rokonal 

(r.Petrusova č.85)

 

PIATOK

19.08.

 

Sv.muč. Andrej Stratopedarcha

 

Š 08.00

 

+ Anna, Michal

 

SOBOTA

20.08.

 

Sv.prorok Samuel  

 

Š 08.00

 

 

 

 

+ Anna Hricková     

(r.Vargovčíkova)

 

NEDEĽA

21.08.

 

XIV. po 50-ici

Sv.apoš.Tadeáš

Sv.muč.Bassa

 

H 06.30

 

Š 07.30

ĽUTINA

 

* členov ruženc. spoločenstva

    

* veriaci farnosti (csl.)

= archieparch.odpust =

Tel. kontakt: o.Pavol Székely - 0908 409 760 , prípadne: 052/43 83 703

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation