Blogs

« Back

Vyúčtovanie elektrifikácie zvonov Šambron

                                                                                                                                         Šambron, 02.08.2021

Vec: Správa o vyhodnotení realizácie projektu – elektrifikácia zvonov Šambron

Projekt „Elektrifikácia zvonov“ v gréckokatolíckom chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Šambrone, na ktorý sme požadovali dotáciu z PSK v programe: KULTÚRA bol realizovaný v mesiacoch jún až júl 2021.

Celková výška nákladov na projekt predstavovala sumu 11.232,- eur. Dotácia bola schvalená vo výške 4.000,- eur a zvyšná suma 7.232,-eur bola hradená z vlastných zdrojov – milodarov veriacích našej farnosti.

Nakoľko stará elektrifikácia miestných zvonov /z r.1993/ bola často poruchová a aj zastaralá, bola potrebná jej výmena. Boli vyhotovené nové vešiaky a aj horné úchyty pre 4 zvony /veľký, stredný, malý a umieračik/, zhotovené nové srdcia a aj nový lineárny pohon pre prvé tri spomínané zvony. Následne bola vymenená stará automatika za automatiku s dotykovým displejom a tiež s diaľkovým ovládaním. Celú opravu realizovala firma ELMONT (Albín Ivák – Lipt.Sliače).  Rozpočet:

elektrifikácia 3 zvony = 4.560,- eur

vešiaky 4 zvony = 2.952,- eur

nové horné úchyty a srdcia 4 zvony = 996,- eur

dotyk.displej + anténa +vysielač + = 2.724,- eur

prijímač + prepäťový systém + diaľkové

                                               SPOLU: 11.232, - eur

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samospravného kraja v roku 2021  /v programe KULTÚRA/ 

Bol poskytnutý finančný dar vo výške 4.000 eur

                                                                   

                                                                                                                                            o.Pavol Székely

                                                                                                                                    správca farnosti Šambron

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Invitation