Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 18. Utorok po tretej pôstnej nedeli

 


Po kliknutí sa obrázok zväčší.


Liturgické čítania:

Dan 3, 25. 34-43
Ž 25, 4-9
Mt 18, 21-35


Z evanjelia podľa Matúša:
Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.
No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.
Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.

Ježiš zlámal okovy nášho otroctva. Už nemusíme byť zviazaní svojimi žiadosťami, hriechmi a chybami minulosti, dokonca ani zraneniami, ktoré nám spôsobili iní. Jedinou zbraňou na život v slobode je odpustiť. Keď odpustím tým, ktorí mi ublížili (alebo si len myslím, že mi ublížili), ostanem slobodná. Ak neodpustím, navždy ostanem otrokom tohto ich zlého skutku. Preto sa vždy oplatí odpustiť. Nie preto že musím - to by asi dosť dobre nešlo. Ale preto, že môžem. A tiež preto, že mne bolo odpustené oveľa viac, ako mi môže ktokoľvek z ľudí "byť dlžen". Vďaka za milosť odpustenia! Vďaka za cenu, ktorá bola za mňa zaplatená!

 

Celý kalendár na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/blog-page_16.html