Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 12. Utorok po druhej pôstnej nedeli

 

Liturgické čítania:

Iz 1, 10. 16-20
Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23
Mt 23, 1-12

Čítanie z proroka Izaiáša:
Čujte Pánovo slovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský!
„Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu.
A príďte, budeme sa pravotiť,“ hovorí Pán. „Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh, a keby boli červené sťa purpur, budú ako vlna. Ak budete poddajní a počúvnete, dobro zeme budete požívať.

Dnešné slovo nás vyzýva k pokániu. Zmeniť zmýšľanie, odvrhnúť od seba všetko zlé. Zmeniť vzťahy, ktoré nie sú také ako majú byť. Odpúšťať, pomáhať, nekrivdiť... A my, ktorí veríme v sviatosť zmierenia, rozhodli sme sa tento týždeň pripraviť na sv. spoveď.
Na obrázku ("čítajte" zľava) vidíme srdiečko, ktoré sa chystá do spovednice (je vážne, možno trochu nervózne, alebo ľutuje všetky svoje viny). Srdce vpravo už prijalo zmierenie, preto sa teší a jasá. :)

 

VIac na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/blog-page_16.html

Comments
sign-in-to-add-comment
Prorok vyzýva k zmene zmýšľania: oslovilo ma to mocne, lebo moje zmýšľanie predchádza každý môj skutok, skutky človeka sa rodia a napĺňajú v srdci človeka. Je oveľa ťažšie a namáhavejšie, konať spravodlivo už vo vlastnej mysli, potom aj navonok..., než vyznať tieto veci v sviatosti zmierenia. Začala som to trénovať(stále, hocikedy, keď si spomeniememoticon a tu som uvidela, kde som mala problém... očisťujem si pred Bohom zmýšľanie srdca... s Jeho pomocouemoticon V sviatosti zmierenia už len vyznám svoje viny. Práca na sebe ju predchádza a znova nasleduje po nej, kým mi čisté srdce nebude samozrejmosťou. Chvála Tebe, Kriste!
Posted on 2/26/13 6:06 PM.
Učím sa... Učím sa odmietať zlo už v myšlienkach, učím sa konať dobro, premýšľam o tom, ako ho možno vykonať a hľadám spôsoby a možnosti... Chcem Slovo žiť v dennom živote, s ľuďmi okolo mňa (denná prax) i ďaleko (modlitby),
Posted on 2/26/13 6:10 PM.