Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 13. Streda po druhej pôstnej nedeli

 

 

Liturgické čítania:
Jer 18, 18-20
Ž 31, 5-6. 14. 15-16
Mt 20, 17-28

Z evanjelia podľa Matúša:
Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Včera som sa snažila o štedrosť predovšetkým v službe blížnym. Priložiť ruku k dielu, pomôcť, urobiť... Vždy keď sa dá. Netrocháriť, urobiť nielen toľko, čo treba, ale viac. Toľko, koľko vládzem. Toľko, koľko je dobré. Potešiť druhého, poslúžiť, vziať nepríjemnú povinnosť na seba.

Som rada, že v tomto predsavzatí môžem pokračovať aj dnes. Budem sa snažiť čím ochotnejšie poslúžiť tým, ku ktorým som poslaná.

 

Viac na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/blog-page_16.html