Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 14. Štvrtok po druhej pôstnej nedeli

 

 

Liturgické čítania:
Jer 17, 5-10
Ž 1, 1-2. 3. 4+6 Refrén: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.
Lk 16, 19-31

Čítanie z proroka Jeremiáša:
Toto hovorí Pán: „Zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka; telo urobil svojou oporou a jeho srdce sa vzďaľuje od Pána. Bude ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, svoj domov bude mať v suchopárnej pustatine, v zemi soľnatej, kde sa nedá bývať.
Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou.
Bude ako strom zasadený pri vode, ktorý k potoku vystiera korene; nebude sa báť, keď príde horúčosť, jeho lístie zostane zelené; ani v suchom roku nebude mať starosti a neprestane rodiť ovocie.

 

Prorok nás vyzýva, aby sme dôverovali Pánovi. Veď On dá svojim všetko, čo potrebujú. Potom budeme spokojní a budeme prinášať dobré ovocie - podobne ako strom, ktorý rastie pri vode. 

V Izraeli je suché podnebie, preto rastliny, ktoré rástli ďaleko od vodného zdroja, často trpeli suchom, kým prišiel dážď. Ale v blízkosti vodného zdroja mali stromy dostatok vlahy, v oázach bolo mnoho stromov, ktoré prinášali tieň i ovocie. A tak je aj s nami. Ak sa spolieham na Pána, budem mať vždy dostatok. Ak som vďačná za všetko čo mi dáva, budem mať vždy dôvod na radosť. A aj ľuďom, s ktorými sa stretávam môžem dobre poslúžiť - slovom, úsmevom i nejakou tou službou...

 

Viac na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/blog-page_16.html