Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 16. Sobota po druhej pôstnej nedeli

A sobota. Znovu nechám prehovoriť len Božie slovo.

 


Liturgické čítania:
Mich 7, 14-15. 18-20
Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.
Lk 15, 1-3. 11-32


Čítanie z proroka Micheáša:
Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš zločiny a prechádzaš ponad hriech zvyškov svojho dedičstva?
Neprechováva svoj hnev naveky, lebo sa rád zľutúva.
Vráti sa a zmiluje sa nad nami, rozšliape naše neprávosti a do morských hlbín zahodí všetky naše hriechy. Jakubovi preukážeš vernosť, Abrahámovi milosrdenstvo; ako si prisahal našim otcom od pradávnych dní.
(Mich 7, 18-20)

 

Viac na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/blog-page_16.html