Blogy (Pôst s deťmi)

« Back

Náš pôstny kalendár: 27. Piatok po štvrtej pôstnej nedeli

 


Po kliknutí na obrázok sa obrázok ukáže v plnej veľkosti.
 

Liturgické čítania:
Múd 2, 1a. 12-22
Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23
Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Z evanjelia podľa Jána:
Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami.  A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: "Rabbi, kedy si sem prišiel?" Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou."  Povedali mu: "Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?" Ježiš im odpovedal: "Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal."
(Jn 6, 22-29)

 

"Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa." 
Prečo hľadám Ježiša ja? Preto, aby mi dal šťastný život - podľa mojich predstáv? Alebo preto, aby som mala úspech? Alebo preto, aby som dostala večnú odmenu v nebi? Azda ho hľadám preto, aby moji drahí boli spasení a už tu počas života na zemi Ním chránení? To všetko sú dobré veci, a Boh nám ich rád dá. Ale to najvyššie dobro, to na čom jedinom skutočne záleží je, aby sme uverili v Neho - aby sme verili Jeho láske. Aby sme sa zjednocovali s ním. Aby sme žili v spoločenstve s večnou Láskou. 

Pane, dnes chcem hľadať Tvoju tvár. Chcem ťa hľadať pre Teba samého. Chcem žiť to, čo chceš odomňa Ty. Preto, že to chceš Ty. Aby som bola Tvojou, aby som s Tebou tvorila jednotu. Chcem hľadať pokrm ktorý ostáva pre večný život, ten, ktorý mi dáš ty. Vďaka Ti, Pane.

 

Celý pôstny kalendár nájdete na: http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/nas-postny-kalendar-3.html

Previous