« Back

Požehnaných 100 rokov slovenského otca dominikána

Požehnaných 100 rokov slovenského otca dominikána

Spomínaný otec - jubilant oživil na Slovensku rehoľu bratov kazateľov, za čo mu patrí úprimná vďaka a veľká úcta a Pánovi vďaka ze to, že mu dal toľko rokov života napriek väzeniu a iným útrapám .

Kto si dnes o 10.00 zapol rádio Lumen a nechal ho zapnuté, mohol byť svedkom krásnej slávnosti. Vo zvolenskom kostole otcov dominikánov bola slávená sv. omša na poďakovanie za 100 rokov života pátra Aquinasa Gaburu. Mám česť tohto vzácneho kňaza a človeka poznať. Za hlbokého totalitného systému vlády na Slovensku zhromaždil okolo seba žijúcich starších spolubratov ale najmä mladých mužov, ktorí sa chceli stať členmi tejto rehole, ktorej hlavným poslaním je ohlasovať Božie slovo. Na to treba vynikajúce vzdelanie vo všetkých teologických disciplínach a páter Aquinas toto našim slovenským chlapcom zabezpečoval v rodinnom domčeku v Prešove, kde sa po víkendoch ticho študovalo. Vo vtedajšom ešte Česko-Slovensku bol spoločným provinciálom o. Dominik Duka OP, dnes kardinál a arcibiskup pražský. Po páde komunizmu študovali mladí klerici z oboch republík v Olomouci a svätení boli v regiónoch, odkiaľ pochádzali. Keď sa na Slovensku nazhromaždil potrebný počet dominikánov, vznikla samostatná provincia, ale ani českí, ani slovenskí dominikáni, ktorí medzitým dosiahli stredný až zrelý vek, nezabudnú na krásnu spoluprácu, ktorú pestovali pod vedením týchto svojich vzácnych predstavených.
Otec Aquinas je ešte stále čulý, o čom svedčí jeho krásny príhovor na konci sv. omše a požehnanie. Ešte pred 14 rokmi sme mali možnosť stráviť s ním týždeň duchovných cvičení, ktoré rád poskytol aj iným spoločnostiam zasväteného života. Kiež by nám mladí členovia rehole zachovali čo najviac faktov z jeho pohnutého a statočného života.
Otec Aquinas, Pán Vám žehnaj a odplať !

Kto si dnes o 10.00 zapol rádio Lumen a nechal ho zapnuté, mohol byť svedkom krásnej slávnosti. Vo zvolenskom kostole otcov dominikánov bola slávená sv. omša na poďakovanie za 100 rokov života pátra Aquinasa Gaburu. Mám česť tohto vzácneho kňaza a človeka poznať. Za hlbokého totalitného systému vlády na Slovensku zhromaždil okolo seba žijúcich starších spolubratov ale najmä mladých mužov, ktorí sa chceli stať členmi tejto rehole, ktorej hlavným poslaním je ohlasovať Božie slovo. Na to treba vynikajúce vzdelanie vo všetkých teologických disciplínach a páter Aquinas toto našim slovenským chlapcom zabezpečoval v rodinnom domčeku v Prešove, kde sa po víkendoch ticho študovalo. Vo vtedajšom ešte Česko-Slovensku bol spoločným provinciálom o. Dominik Duka OP, dnes kardinál a arcibiskup pražský. Po páde komunizmu študovali mladí klerici z oboch republík v Olomouci a svätení boli v regiónoch, odkiaľ pochádzali. Keď sa na Slovensku nazhromaždil potrebný počet dominikánov, vznikla samostatná provincia, ale ani českí, ani slovenskí dominikáni, ktorí medzitým dosiahli stredný až zrelý vek, nezabudnú na krásnu spoluprácu, ktorú pestovali pod vedením týchto svojich vzácnych predstavených. Otec Aquinas je ešte stále čulý, o čom svedčí jeho krásny príhovor na konci sv. omše a požehnanie. Ešte pred 14 rokmi sme mali možnosť stráviť s ním týždeň duchovných cvičení, ktoré rád poskytol aj iným spoločnostiam zasväteného života. Kiež by nám mladí členovia rehole zachovali čo najviac faktov z jeho pohnutého a statočného života. Otec Aquinas, Pán Vám žehnaj a odplať !