Mučeníci dnes

Každých päť minút umiera kresťan za svoju vieru
Read More About Mučeníci dnes »

Verím v jednu, všeobecnú....

Príprava na sviatosť birmovania mi dáva podnety samej spytovať si svedomie, do akej miery hovorím z presvedčenia....
Read More About Verím v jednu, všeobecnú.... »

Grand

Niekedy dostaneš odmenu,aj keď ju najmenej čakáš.
Read More About Grand »

Nikdy nie je neskoro

Kto (Čo) nás odlúči od Kristovej lásky (Rim.8,35)
Read More About Nikdy nie je neskoro »

Už pred dvesto rokmi

Kamarát mi poslal básničku od slovenského autora, o ktorom by tak možno 15 % našich študentov vedelo, kto to bol.....myslím, aspoň časť je aktuálna i pre dnešok.
Read More About Už pred dvesto rokmi »

Rozhovor

Pridávam zo zaslanej pošty, žiaľ, neviem autora....a ak to tu už niekedy bolo, prepáčte....som tulen tri týždne, mňa to zaujalo.
Read More About Rozhovor »

Jeden nikdy nevie....

Život prináša niekedy prekvapenia, ktoré môže ozaj zrežírovať iba Boh.Keby to bolo na nás,mnohé by sa zrútilo či zničilo.
Read More About Jeden nikdy nevie.... »

Šťastná to žena!

My skôr narodení, ktorí sme hltali krásny román Boženy Němcovej, vieme, že tieto slová preniesla pani grófka, keď sa pohrebný sprievod poberal popod jej okná. Nuž, aj dnes po 180 rokoch, existujú také šťastné ženy.
Read More About Šťastná to žena! »

On miluje Teba....

Delím sa o pár myšlienok z kázne Mons. Holeca z košického chrámu Krista Kráľa v nedeľu 19. 2.2012
Read More About On miluje Teba.... »

O zázraku modlitbového mostu

Príbeh sa odohral v čase, keď sestra Faustína nebola ešte ani blahorečená. Na Slovensko sa dostali prvé obrázky s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu
Read More About O zázraku modlitbového mostu »
Showing 176 - 185 of 185 results.
Items per Page 25
of 8