Blog

« Back

Ester - kráľovná v modlitbe a pôste (video-katechéza)

Ester - kráľovná v modlitbe a pôste (video-katechéza)

V nedeľu 24.3.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ester - kráľovná v medlitbe a pôste." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

Zamyslenie pre môj život

• Dnešná doba sa vyznačuje kultúrou netrpezlivosti, tzn. snahou nájsť rýchle riešenia bez Boha, lebo sa nám zdá, že Boh mlčí. Mám dôveru v Boha alebo už s ním nepočítam?

• Ester je príkladom statočnosti pri vyznávaní viery. Ako je to so mnou? Ako by som sa zachoval v kritických situáciách života? Vzdal by som sa jej?

• Ester vyniká pokorou a jednoduchosťou, hoci je kráľovná. Akú charakteristiku svojej osoby vytváram svojím správaním a prístupom k druhým?

• Verím v silu modlitby? Som v modlitbe pokorný a vytrvalý?

PREZENTÁCIA ku katechéze (k stiahnutiu)