Blog

« Back

Prorok Samuel, ten čo nás učí pozerať na svet Božími očami (video-katechéza)

Prorok Samuel, ten čo nás učí pozerať na svet Božími očami (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich.

Zamyslenie pre môj život

• Samuel je „zrkadlom“ správania pre Šaula i Dávida. Vážim si ľudí, ktorí sú zrkadlom môjho charakteru? Dám na ich mienku?

• Učím sa pozerať na život aj Božími očami alebo stále používam zaužívané ľudské schémy?
• Aké je moje srdce, tzn. svedomie? Žijem podľa neho alebo životné postoje prispôsobujem tomu, čo je momentálne výhodné?
 

Prezentácia ku katechéze

Comments
sign-in-to-add-comment
Mám už dosť rokov, ale takéto zamyslenia ma obohacujú a vovádzajú do plnosti života.
Posted on 1/29/13 9:45 AM.