Blog

« Back

Rút - žena dôvery v Božiu pomoc (video-katechéza)

Rút - žena dôvery v Božiu pomoc (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich.

Prezentácia ku katechéze

Meditácie ku Knihe Rút:

- Boh neopustí tých, ktorí sa uchyľujú pod jeho krídla. Verím tomu?

- Nejestvuje v živote taká situácia, ktorú by Boh nedokázal zmeniť, aby sa stala pre mňa požehnaním. Verím tomu?

- Predovšetkým Rút a Bóz sú silným príkladom ľudskej pomoci a záujmu o človeka. Usilujem sa o to?

- Nech sa v našom spoločenstve veriacich nikto necíti "cudzincom". Pamätám na to, že sme bratmi a sestrami?

Viac podobných katechéz nádjete na stránkach Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk