Blogs

« Back

Víťazstvá nad zlom pomocou Kristovej krvi

Víťazstvá nad zlom pomocou Kristovej krvi

...prečítaj a zdieľaj... Horlivý kresťan pozná každodenný zápas pre Božie kráľovstvo a pre Ježiša. Sami to nezvládneme. Potrebujeme Božiu pomoc. Ježiš nám dáva pomoc aj cez svoju svätú krv...

    Keď sa o niečo snažíme, badáme, že treba často zápasiť. Nie je ľahké zápasiť s veľkými ťažkosťami. Aj pri zápase pre Božie kráľovstvo pre Ježiša, pre Cirkev aj pre blzkych či vzdialených bratov a sestry. Niekedy padáme únavou, a zdá sa, že víťazstvo nie je nadohľad. Vtedy nám s láskou prichádza na pomoc Boží Syn Ježiš. Aj cez svoju svätú krv...
    Je mnoho kresťanskej literarúry, v ktorej sa píše o duchovnom zápase. Azda všetky sa zhodujú v tom, čo povedal Ježiš svojim učeníkom: ,,...bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5) , a ,, ...Ja som cesta, pravda a život..." ( Jn 14,6) Zároveň sa v mnohých knihách spomínajú historické skúsenosti Katolíckej cirkvi, kedy v duchovnom zápase vždy vyhrala Kristova krv.
   Dnes sa mi do rúk dostali dve publikácie o mocných víťazstvách Kristovej krvi v duchovných zápasoch. Jedna sa volá : ,,Zázrak Kristovej krvi" a druhá: ,,Modlitby ku Kristovej krvi". Sú tam dôležité svedectvá a poklad modlitieb, v ktorých sa víťazne vzýva Kristova krv v zápasoch o duše ľudí. Blízkych aj vzdialených. Príbuzných, priateľov aj všeobecne neznámych ľudí, ktorí potrebujú Božiu pomoc. A práve Kristova krv je prameňom duchovného oslobodenia od útlaku zlého. 
Veľmi odporúčam!

Knihu ,,Zázrak Kristovej krvi" je možné získať na : ,,https://www.zachej.sk/produkt/23352/zazrak-kristovej-krvi/
Knihu ,,Modlitby ku Kristovej krvi" je možné získať na: https://www.zachej.sk/produkt/24852/modlitby-ku-kristovej-krvi/
 

javax.portlet.title.BGTCG