« Back

Kríž Svetových dní mládeže príde na Slovensko

Kríž Svetových dní mládeže príde na Slovensko

Kríž Svetových dní mládeže, známy ako "Mládežnícky kríž", daroval mladým pápež Ján Pavol II. v roku 1984, aby s ním putovali po celom svete. V novembri 2014 tento vzácny symbol zavíta na Slovensko.

História kríža SDM

Svätý Otec chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na kríži sa nachádza nápis: "Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom".
Od roku 1984 tento 3,8 m vysoký drevený kríž obišiel takmer celý svet a bol prítomný na všetkých ďalších Svetových dňoch mládeže. Od roku 1994 putuje pred SDM v diecézach a okolitých krajinách hostiteľskej krajiny a svoju púť potom končí v meste konania SDM.

Kedy bude prebiehať Púť kríža SDM na Slovensku

Svetové dni mládeže sa budú tento krát konať v roku 2016 v Krakove. Preto bude kríž v nasledujúcom období putovať okolitými krajinami Poľska.
Na Slovensko, kde bude od 15. do 29. novembra 2014, ho prevezmeme z  Maďarska. Po ukončení púte odovzdáme kríž našim bratom Čechom.

Viac informácií o presnom programe púte a konkrétnych miestach budeme postupne pridávať na webovú stránku Svetových dní mládeže